Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking woont in een huurwoning. Op dit vlak kan een divers scala aan problemen ontstaan.

Huur komt tot stand door het sluiten van een huurovereenkomst, gebruikelijk is dat dit op schrift staat, maar ook kan een overeenkomst mondeling tot stand komen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst kunnen veel vragen bij je opkomen, wat is een redelijke huurprijs, waar moet ik op letten en dergelijke. 

Problemen kunnen niet alleen ontstaan bij het sluiten van de huurovereenkomst ansich, maar ook tijdens de huurperiode zelf. Als huurder heb je een aantal rechten, maar uiteraard ook verplichtingen. Je hebt recht op huurgenot en dient hiervoor de overeengekomen huurprijs te betalen. Maar wat nou in het geval dat er sprake is van overlast of de woning is niet goed onderhouden? Dien je dan de volledige huurprijs door te betalen, kan je de verhuurder verplichten actie te laten ondernemen? Hoe ga je om met de jaarlijkse verhogingen van de huurprijs?

Wanneer eindigt de huurovereenkomst? In de overeenkomst wordt gesproken over de duur en de opzegging van de overeenkomst, maar dit is niet altijd direct helder.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners