Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarvoor je werkt, zoals het salaris, het aantal uren en de vakantiedagen. De arbeidsvoorwaarden worden afgesproken met je werkgever en normaliter vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn zaken waar over het algemeen altijd afspraken over worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan het salaris wat je krijgt in ruil voor de verrichte arbeid en het aantal werkzame uren. Hiernaast kunnen er secundaire arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen. Vaak voorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een (deels) betaalde opleiding, een auto van de zaak, reiskostenvergoeding en verlofdagen.

Voor een aantal van de arbeidsvoorwaarden voorziet de wet in een minimum. Je mag niet minder verdienen dan het minimumloon en daarnaast is bij wet geregeld hoeveel vakantiedagen er minimaal moeten worden verstrekt. Daarnaast is het vaak zo dat er een CAO van toepassing is en daarin worden eveneens diverse afspraken bindend vastgelegd.


Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners