In sommige gevallen bestaat er recht op een afkoopsom in geval van ontslag. Vaak wordt er bij ontslag met wederzijdse goedkeuring in de vaststellingsovereenkomst een ontslagvergoeding opgenomen.

Voor het berekenen van de ontslagvergoeding wordt momenteel nog uitgegaan van de kantonrechtersformule. Belangrijk om te weten is dat vanaf 1 juli 2015 de ontslagvergoeding komt te vervallen en dat hiervoor de transitievergoeding in de plaats komt, dit valt in de praktijk vaak lager uit. Is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden, dan kan je nog wel afspreken om een ontslagvergoeding op te nemen.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners