De wet regelt de bescherming van 'zwakke verkeersdeelnemers' in het geval dat er een motorrijtuig bij is betrokken. Dit houdt in dat fietsers of voetgangers die worden aangereden door een motorrijtuig bescherming genieten, dit is een risicoaansprakelijkheid en dat houdt in dat de schuld of verwijtbaarheid niet hoeft worden aangetoond. 

De bewijslast ligt altijd bij de bestuurder van het motorrijtuig, die moet aantonen dat er sprake is van overmacht of eigen schuld bij de fietser of voetganger.

Ik heb (blijvend) letsel overgehouden aan een ongeluk. Heb ik dan recht op smartengeld?

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners