Als jij en je werkgever het niet met elkaar eens zijn, dan valt er al te spreken van een arbeidsconflict. Vaak valt er in onderling overleg een oplossing te vinden voor het conflict, maar het komt ook voor dat de kwestie verder escaleert.  

Wat nu als jij en je werkgever niet meer door een deur kunnen en je thuis blijft omdat je door de situatie niet meer naar je werk wilt gaan. In beginsel is het zo dat indien er geen arbeid wordt verricht de werkgever geen salaris behoeft te betalen. In de situatie dat de werknemer thuis zit vanwege een conflict is er geen sprake van ziekte, echter kan er in sommige gevallen wel recht zijn op het doorbetalen van het salaris.

Een arbeidsconflict kan erg vervelend zijn en voor grote druk zorgen. In deze situatie is het van belang dat er iemand achter je staat om je bij te staan, wij nemen deze rol graag op ons.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners