Als werknemer bouw je vakantiedagen op bij je werkgever. Deze vakantiedagen kunnen worden opgenomen en het genoten salaris wordt doorbetaald tijdens je vakantie. Als werknemer heb je recht op een wettelijk minimum aantal vakantiedagen per jaar, dit wettelijke aantal vakantiedagen staat gelijk aan vier maal het aantal uren dat je per week werkzaam bent.

Naast het wettelijke aantal vakantiedagen bestaat er mogelijk nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Of dit het geval is blijkt uit de arbeidsovereenkomst of uit een CAO. De bovenwettelijke vakantiedagen worden bovenop de wettelijke vakantiedagen opgebouwd.

Ook omtrent het onderwerp vakantiedagen kunnen geschillen en misverstanden ontstaan. Hierbij kan je denken aan of de niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden meegenomen of dat zij vervallen, of er sprake is van opbouw tijdens ziekte en of je werkgever je kan verplichten om je vakantiedagen op te nemen. 

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners