Ontslag is iets waar veel mensen op enig moment in hun leven mee te maken krijgen, bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden en ontslag neemt bij je huidige werkgever, maar ook kan het voorkomen dat je door je werkgever wordt ontslagen. Een werkgever mag je niet zomaar ontslaan, maar moet een goede reden hiervoor hebben en dit ook kunnen aantonen. De werkgever is verplicht om je te laten weten wat de reden van het ontslag is.

Er zijn verschillende ontslag-situaties te onderscheiden. Zo kan je samen met je werkgever in onderling overleg besluiten tot ontslag, vaak wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld, waarin de gemaakte afspraken komen te staan. Daarnaast kan je werkgever besluiten om over te gaan tot ontslag op staande voet, kan je zelf ontslag nemen en tenslotte kan je werkgever je op basis van andere gronden ontslaan.


Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners