Tegenwoordig is het mogelijk om verschillende soorten contracten en abonnementen aan te gaan. Meestal sluit je deze af voor langere periode, bijvoorbeeld een abonnement op een krant, tijdschrift, mobiele telefoon of een lidmaatschap bij de sportschool. Maar wat nou als je tussentijds van het contract af wilt, mag je dan opzeggen en wat zijn de gevolgen daarvan? En in het geval dat het contract afloopt, mag de ondernemer het abonnement of contract stilzwijgend verlengen?

Wanneer je het abonnement kan opzeggen hangt af om wat voor soort abonnement of contract het gaat. Bijna altijd moet er rekening worden gehouden met een opzegtermijn, dat is bijvoorbeeld een maand, maar kan ook drie maanden zijn. In het geval dat het gaat om een abonnement op een blad of tijdschrift dat minstens één keer per maand wordt geleverd, dan is er een opzegtermijn van maximaal één maand. Wordt het minder dan één keer per maand geleverd, dan is de opzegtermijn maximaal drie maanden. Gaat het om andere abonnementen zoals een sportabonnement, energiecontract of telefonie, dan geldt een opzegtermijn van tenminste één maand.

Eerder opzeggen dan de afgesproken contractsduur is vaak niet mogelijk, tenzij de mogelijkheid wordt geboden om tussentijds op te zeggen. Soms is het ook mogelijk om tussentijds op te zeggen, maar dan dient het resterende abonnementsgeld voldaan te worden of is er een andere vergoeding verschuldigd.

Meestal wordt een abonnement gesloten voor een bepaalde periode. Na deze periode stop het abonnement, maar het kan ook stilzwijgend worden verlengd.

In het geval dat het gaat om een abonnement op bladen en tijdschriften, dan mag er wel sprake zijn van stilzwijgende verlenging, maar maximaal met een periode van drie maanden. In geval van andere abonnementen, zoals een sportabonnement, telefoonabonnement of energiecontract, dan is stilzwijgende verlenging ook toegestaan, echter alleen als het wordt overgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, deze zijn vervolgens onderhavig aan de wettelijke opzegtermijnen.

Goed om te weten is dat proefabonnementen niet stilzwijgend verlengd mogen worden, deze eindigen na de afgesproken proeftermijn zonder dat opzegging noodzakelijk is. Als het gaat om een proefabonnement voor bijvoorbeeld een sportschool, dan mag verlening wel, maar alleen als hierover op voorhand duidelijk contact is geweest en het abonnement wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners