Een ongeval in het verkeer kan erg vervelend zijn en veel problemen en zorgen creëren. Vaak hebben partijen schade geleden en in sommige gevallen is er sprake van letsel. Hoe ga je nu om met deze schade en wat kan je allemaal verhalen. 

In principe kun je al de geleden schade verhalen bij de wederpartij, soms wordt de schade gedekt door de verzekeraar van de wederpartij. Zaken zoals huur van een vervangende auto en overige gemaakte kosten in het kader van het ongeval komen ook in aanmerking voor vergoeding door de aansprakelijke partij.

Naast de materiële schade zoals het vergoeden van schade aan voertuig en de gemaakte kosten, komt ook immateriële schade in sommige gevallen in aanmerking voor vergoeding. Deze vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd en wordt toegekend in het geval van bijvoorbeeld pijn en ongemak door een ongeval, blijvende psychische klachten, littekens en dergelijke.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners