Ieder jaar ontvangt elke eigenaar van een woning rond januari een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde die uit deze beschikking voortvloeit is de geschatte marktwaarde van je huis op de jaarlijkse waardepeildatum. De WOZ-waarde is van belang omdat er diverse gemeentelijke heffingen en belastingen op worden gebaseerd. Het is zaak dat je de WOZ-waarde goed naloopt. Het komt vaak voor dat de gemeente van een te hoge WOZ-waarde uitgaat en dit kan er voor zorgen dat je teveel moet betalen.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van een waardering aan de hand van de verkoopwaarde van een aantal vergelijkbare woningen in hetzelfde postcodegebied. Als je het oneens bent met de vastgestelde waarde, dan kan je hiertegen bezwaar maken.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners