Ben je van voornemens om je woning te verbouwen, of gaat het om een nieuwbouw project, dan is het raadzaam om na te gaan of er een omgevingsvergunning nodig is voor je project. In veel gevallen is een omgevingsvergunning verplicht, op de website www.omgevingsloket.nl kun je nagaan of dit daadwerkelijk het geval is en kun je de vergunning ook digitaal aanvragen. Neem geen risico door te gaan bouwen zonder na te gaan of er een vergunning nodig is, het uitvoeren van de bouwplannen zonder omgevingsvergunning levert zo goed als altijd aanzienlijke problemen op.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is afgewezen dient er uiterlijk binnen zes weken een bezwaarschrift ingediend te worden. In dit bezwaarschrift geef je aan waarom je het niet eens bent met de beslissing. Mocht zes weken te kort zijn om te reageren, dan is het mogelijk om een pro forma bezwaarschrift in te dienen. Dit bezwaarschrift kan later met meer inhoudelijke gronden aangevuld worden.

Het is ook mogelijk dat iemand in je directe omgeving een vergunning verleend heeft gekregen en je het hier niet mee eens bent, bijvoorbeeld omdat de bouwplannen nadelig zijn voor het uitzicht en dergelijke. Tegen de verlening van een vergunning kan je als belanghebbende, binnen zes weken nadat de vergunning is verleend, bezwaar maken.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners