Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. De ouders van een minderjarig kind kunnen bij testament of bij notariële akte een of twee personen aanwijzen als voogd voor het geval de ouders komen te overlijden. Tegenwoordig is het ook mogelijk om via registratie in het gezagsregister iemand zonder testament aan te wijzen.

Ook is het mogelijk dat de rechtbank iemand benoemd als voogd. Dit is in het geval dat een ouder komt te overlijden en er geen voogd is aangewezen. Ook als tijdelijk het ouderlijk gezag ontbreekt, kan de rechtbank een voogd benoemen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of als de ouders van het ouderlijk gezag zijn ontzet.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners