Het Nederlandse erfrecht regelt wat er na je overlijden met je bezittingen gebeurt. Als je hiervan wilt afwijken, dan kan je een testament opstellen. In je testament kan je vastleggen wat er na je overlijden met de nalatenschap dient te gebeuren.

In je testament kan je iemand erfgenaam maken of je kan iets specifiek aan iemand nalaten. Als iemand wordt benoemd tot erfgenaam, dan krijgt die persoon een gedeelte van de gehele nalatenschap. Hiernaast bestaat dus ook de mogelijkheid om een specifiek voorwerp aan een persoon na te laten, deze persoon heeft dan alleen recht op het specifiek benoemde voorwerp.

Het is bij een testament ook mogelijk om een persoon te benoemen tot executeur. De executeur is verantwoordelijk voor de praktische zaken omtrent de afwikkeling van de erfenis, zoals het regelen van een begrafenis of crematie, het opstellen van een overzicht van de bezittingen en schulden en het betalen van de schulden en erfbelasting. Daarnaast kunnen ook specifieke taken worden opgenomen zoals het vernietigen van persoonlijke papieren of het vinden van een goed tehuis voor de huisdieren van de erflater. Op grond van de wet krijgt de executeur in ruil hiervoor één procent van het totale vermogen van de overledene op de dag van overlijden, maar een andere vergoeding kan worden afgesproken in het testament.

In het huidige erfrecht is het mogelijk om de langstlevende partner per testament te onterven. De partner kan wel het vruchtgebruik van het vermogen eisen tot een passend verzorgingsniveau. Zo blijft de partner toch verzorgd achter.

Als je een kind wenst te onterven, dan kan deze nog wel altijd aanspraak maken op de legitieme portie.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners