Een sterfgeval is altijd een vervelende zaak. Vaak moet er veel geregeld worden om de erfenis af te wikkelen en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. 

Het is altijd van belang om na te gaan of er een testament is gemaakt, hierin kunnen afspraken omtrent de erfenis zijn opgenomen. De erfgenamen die zijn benoemd bij testament hoeven niet persé familieleden te zijn, maar er kan ook een goede vriend of een goed doel worden opgenomen.

Is er geen testament opgesteld, dan regelt de wet of je erfgenaam bent en op welk deel je recht hebt.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners